top of page

Uvjeti korištenja

PROCES REZERVACIJE

 

Na upitniku koji ste primili nalazi se rezervacijska forma u koju je potrebno unijeti sve tražene podatke kako bi se uspješno izvršila rezervacija. Osoba koja je unijela tražene podatke odgovorna je za istinitost istih te mi ne snosimo nikakvu odgovornost ukoliko su podaci krivo uneseni. Ako klijent naknadno primijeti da je pogrešno unesen neki od podataka ili više njih, potrebno je kontaktirati nas kako bi se izvršio prepravak osobnih podataka.

 

Svi podaci koje klijenti unose u rezervacijsku formu su pohranjeni na siguran način i dostupni isključivo ovlaštenim osobama, koji su direktno uključeni u proces pružanja rezervirane usluge. Odričemo se bilo kakvog prava korištenja osobnih podataka klijenata, osim u svrhu obavljanja naručene usluge.

Prilikom rezervaciji datuma potrebno je točno navesti osobne podatke. Ukoliko primijetimo nepravilnosti i pogrešno unesen podatak ili više njih kontaktirati ćemo vas kako bi se izvršio prepravak osobnih podataka. Ukoliko su podaci pogrešni i uneseni u zloj vjeri rezervacija će biti otkazana.

NAČIN PLAĆANJA AKONTACIJE

 

Ukoliko imate kreiran vlastiti Revolut račun tada na jednostavan način možete prebaciti potreban iznos akontacije sa svoga na naš račun. Bankovni transferi traju duže pa ujedno i rezervacija treba sačekati primitak uplate.​

Prebacivanjem sredstava na naš račun ne plaćate dogovorenu uslugu nego samo polog sredstava kao garanciju rezervacije usluge.

Za uplaćeni iznos izvršit ćemo povrat nakon isporučene usluge.

Ako klijent greškom izvrši dvije uplate za istu narudžbu, iznos druge uplate će biti vraćen u cijelosti, umanjen za iznos transakcijske provizije.

 

 

POTVRDA REZERVACIJE

 

Nakon što su uneseni svi podaci , putem e-maila poslati ćemo ponudu sa svim detaljima za uplatu akontacije. Nakon što je izvršen transfer sredstava rezervacija se smatra važećom. 

Ako klijent primijeti da su rezervacijski detalji pogrešno uneseni ili ako ne dobije e-mail s ponudom potrebno nas je kontaktirati. 

Po izvršenju rezervacije smatra se da je sklopljen pravno obvezujući ugovor između klijenta i Sax-a. 

UVJETI OTKAZIVANJA NARUDŽBE

Ako se napravi otkaz rezervacije  7 ili više dana od uplate ,nemate pravo na povrat akontacije. Ukoliko želite zamijeniti datum rezervacije možete to napraviti bez dodatnih troškova. Rezervaciju je moguće zamijeniti samo za slobodne datume uz prethodnu najavu.

 

Ukoliko odgađate ili prebacujete svatove na period duži od godinu dana Sax zadržava pravo korigirati cijenu sukladno cijeni koju dogovara za taj period odnosno godinu u kojoj se održavaju svatovi.

ODGOVORNOST

 

Prema gore navedenim uvjetima, mi smo odgovorni isključivo za izravnu štetu koju klijent pretrpi zbog nepoštivanja obveza s naše strane. Ni jedan član Sax-a. kao ni sam Sax ne mogu biti odgovorni za bilo kakvu kaznenu odgovornost ili izravnu ili neizravnu štetu koju klijent pretrpi zbog možebitnih netočnih informacija na našim internetskim stranicama.

Zadržavamo pravo da u roku od 7 dana ukoliko se slučajno pojavila pogreška, uz opravdane razloge otkažemo odnosno predložimo alternativni termin klijentu. Ukoliko termin nije moguće prolongirati dužni smo klijentu vratiti u cijelosti uplaćenu akontaciju. 

U slučajevima oštećenja naše imovine prilikom neprikladnog ponašanja klijenata, odnosno uzvanika eventa, zadržavamo pravo pokretanja progona i traženja nadoknade za nastalu štetu. Klijent je dužan nadoknaditi štetu nastalu na opremi po tržišnoj vrijednosti nove takve opreme.

NASTUP

Samostalni nastup Sax-a može najranije započeti u 19h a završiti u 4:30 sati. Ovisno o osobnoj procjeni Sax može eventualno produžiti nastup ukoliko broj uzvanika i njihovo raspoloženje budu pozitivni. Produženi nastup ne može biti duži od sat vremena. Također uz prethodni dogovor s mladencima Sax može završi nastup ranije ukoliko osjeti negativno raspoloženje odnosno ukoliko broj uzvanika bude minimalan a atmosfera prikladna za privesti nastup kraju.

 

Nastup uključuje minimalno 3 pauze u toku večeri. Obično su one vezane uz protokol. Prva pauza večera (oko 21h), druga pauza darivanje mladenaca (oko 00h), treća pauza proizvoljno između darivanja i kraja nastupa (oko 3h). Ukoliko protokol nalaže drugačije ( večera u više sljedova, ples s mladom, iznenađenja, igrokaz, itd.) moguće su iznimne, dodatne kratke pauze u toku večeri.

Kod poluvečernjeg nastupa uz još neki band Sax će svirati u j​ednakom vremenskom omjeru​ kao i drugi band te mimo toga neće praviti pauze za odmor osim u slučaju da protokol nalaže prestanak nastupa (darivanje, ples s mladom, neki drugi protokol koji ne uključuje glazbeni nastup, itd.).

Ukoliko postoji potreba, uz predhodni dogovor s mladencima, da u poluvečernjem nastupu Sax svira vremenski puno duže od drugog banda tada Sax zadržava pravo naplate pune cijene nastupa.

REPERTOAR

Sax će svoj repertoar prilagoditi eventu s ciljem da plesni podij neprestano bude popunjen do zadnjeg mjesta. S vaše strane očekujemo da se ranije dobro informirate i upoznate s repertoarom koji Sax izvodi kako naknadno ne bi smo imali neugodnih iznenađenja. U konačnici potrebno je da se slažete s minimalno 70% repertoara kako bi Sax bio najbolji izbor za vaš event. Na web starnici www.sax-band.com možete pogledati širi popis izvođača i stilova glazbe koju Sax izvodi

OPĆE ODREDBE

 

Verzija ovih  uvjeta na temelju koje se ostvaruju prava prilikom bilo kakvog postupka u koji je uključen Sax jest ona verzija koja je napisana na hrvatskom jeziku te ne odgovaramo za možebitne nesporazume koji mogu nastati tumačenjem ovih uvjeta na nekom od drugih jezika.

Sve informacije i materijali koji se nalaze na našim internetskim stranicama  je u vlasništvu Sax-a te polažemo autorska prava na iste.

Svi uvjeti i odredbe navedene u ovom tekstu i na našim internetskim stranicama su u suglasnosti sa zakonima Republike Hrvatske i za bilo kakve rasprave koje bi proizašle iz ovih općih uvjeta nadležan je sud u Vinkovcima, Hrvatska.

Nije dozvoljeno preuzimati ili kopirati sadržaj i podatke s naše internetske stranice, kao ni njihovo korištenje u bilo kakve kompetitivne ili komercijalne svrhe.

Zadržavamo pravo izmjene ovih općih uvjeta i uvjeta korištenja te ova izjava o uvjetima korištenja može biti izmijenjena, nadopunjena ili promijenjena kako bi bila u suglasnosti s najnovijim izmjenama zakona Republike Hrvatske ili novim trendovima o zaštiti.

 

Ukoliko postoji prigovor na našu uslugu, potrebno ga je dostaviti pisanim putem na e-mail adresu sax.band.vk@gmail.com.

Rezervacija

Rezervacija datuma vrši se i odobrava samo u slučaju da ste prethodno dogovori sve uvjete pružanja usluge. Pri rezervaciji je potrebno unijeti točne osobne podatke..

Bez skrivenih troškova

Navedena cijena rezervacije ne sadrži nikakve skrivene troškove. Svi troškovi vašeg dogovora su uključeni u dogovorenu cijenu nastupa. Unaprijed dogovorena cijena  bez obzira na bilo kakva događanja u međuvremenu, neće se mijenjati. 

Rok za uplatu akontacije

Akontaciju je potrebno uplatiti najkasnije u roku 5 radnih dana. Ukoliko ne primimo uplatu u tom roku zadržavamo pravo poništiti rezervaciju i ponuditi je drugom klijentu

Plaćanje usluge

Isplata ugovorenog iznosa je odmah nakon isporučene usluge osim ukoliko ranije niste dogovorili druge oblike plaćanja!

bottom of page